De uiteindelijke economische functie van financiële markten is het mobiliseren en toewijzen van middelen door middel van financiële intermediatie om het proces van economische groei te versnellen. Deze functie wordt vervuld via twee verschillende maar onderling verbonden componenten van de financiële markten, namelijk de geldmarkt en de kapitaalmarkt. Het biedt kanalen voor het overhevelen van overtollige middelen van overtollige eenheden naar tekorten. Ze vormen het mechanisme dat overschot- en tekorteenheden aan elkaar koppelt, geld aantrekt van spaarders in de overschotsector en dit doorsluist naar kredietnemers met het oog op winstgevende investeringen.

Om een ​​duidelijk begrip van dit onderwerp te geven, is het winstgevend om een ​​breed overzicht te geven van een typisch financieel systeem en de plaats van de financiële markten binnen dit raamwerk. Als praktische illustratie geven we in een tabel van bijlage I het conceptuele kader van een typisch financieel-marktsysteem